Gabinet psychologów dzięcięco-młodzieżowych

GABINET PSYCHOLOGÓW DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYCH

 

mgr Iwona Wróbel-Przebięda

psycholog dziecięco-młodzieżowy, pedagog, terapeuta środowiskowy

Rejestracja pod numerem telefonu:

667 702 883

mgr Kinga Mikosińska

psycholog dzieci i młodzieży

Rejestracja pod numerem telefonu:

504 434 317

mgr Ewelina Gruszka

psycholog dzieci i młodzieży

Rejestracja pod numerem telefonu:

889 386 442

 

mgr Iwona Wróbel-Przebięda

psycholog dziecięco-młodzieżowy, pedagog, terapeuta środowiskowy

Rejestracja pod numerem telefonu: 667 702 883

Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz psychologii klinicznej na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University.
Obecnie w trakcie całościowego kursu z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Od 11 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami edukując, wzmacniając kompetencje rodzicielskie i wspierając w sytuacjach kryzysowych oraz udzielając pomocy psychologicznej.
W latach 2010-2016 swoje doświadczenie zdobywałam podczas pracy pedagogicznej w krakowskich szkołach podstawowych a od roku 2016 poza systemem edukacji w formie indywidualnego wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.

W toku pracy psychologicznej towarzyszę także rodzicom i nauczycielom w pogłębianiu wiedzy o rozwoju ich podopiecznych oraz poszukiwaniu sposobów skutecznej komunikacji opartej o wzajemny szacunek. W ramach działań Instytutu Edukacji Pozytywnej prowadzę warsztaty z komunikacji i mediacji rówieśniczych.

Od roku 2020 pracuję jako psycholog i terapeuta środowiskowy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Tarnowie.
Swój warsztat psychologiczny i diagnostyczny miałam szansę kształtować podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

Moje działania zawodowe koncentruje w następujących obszarach:

  • konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
  • konsultacje i wsparcie rodzicielskie
  • warsztaty z mediacji rówieśniczych dla dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej
  • psychologiczne wsparcie okołoporodowe

Pomoc psychologiczną świadczę w gabinecie oraz w formie wizyt domowych.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch córek, miłośniczką rodzinnych górskich wędrówek, sportów wodnych i dobrej muzyki.

 

mgr Kinga Mikosińska

psycholog dzieci i młodzieży

Rejestracja pod numerem telefonu: 504 434 317

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży . Ukończyłam  studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
Posiadam również przygotowanie pedagogiczne.

Praktykę zawodową prowadzę od 2018 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam  pracując między innymi w Szkole Podstawowej w Burzynie,  Oddziale Dziennym Centrum Zdrowia w Wierzchosławicach oraz Centrum Medycznym MEDYK w Dębicy.  Obecnie od półtora roku  pracuję w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I stopień referencyjny w Tarnowie.
 Przeprowadzam diagnozę oraz udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży
oraz ich rodzinom. Prowadzę również konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym w Tarnowie.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów.  

W obecnym czasie  współpracuję również ze  szkołami oraz innymi placówkami Centrum Kształcenia i Wychowania ,  Placówka Wsparcia Dziennego MobilEduPark Tarnów,  gdzie prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
 Podczas pracy z placówkami edukacyjnymi udzielam również niezbędnego wsparcia rodzicom
i nauczycielom, wychowawcom.

Specjalizuje się w:

  • konsultacjach rodzicielskich: trudności wychowawcze, dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców;
  • konsultacjach dla  dzieci z: trudności emocjonalne, psychosomatyczne, adaptacjach, zaburzenia zachowania;
  • konsultacje dla  młodzieży: trudności adaptacyjne, depresja, zaburzenia emocjonalne, lękowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania;

 

 

mgr Ewelina Gruszka

Psycholog dzieci i młodzieży

Rejestracja pod numerem telefonu: 889 386 442

Jestem psychologiem. Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologia
w Lublinie, specjalność: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Zrealizowałam kurs Trenera Umiejętności Społecznych w Warszawie, gdzie prowadziłam treningi z dziećmi mającymi problemy emocjonalne i psychospołeczne. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne.
Obecnie jestem w trakcie 4,5 letniego kursu „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji”, organizowanego
przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid .
Swoją wiedzę systematycznie poszerzam na dodatkowych kursach oraz szkoleniach.

Od dwóch lat pracuję w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I stopień referencyjny w Tarnowie,
gdzie przygotowuję diagnozę oraz udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży
oraz rodzicom. W Ośrodku prowadzę również trening interpersonalny dla dzieci w wieku szkolnym.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów.  

Od kilku lat współpracuję również z przedszkolami i szkołami, gdzie prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Regularnie organizuję również warsztaty psychoedukacyjne oraz profilaktyczne . Podczas pracy z placówkami edukacyjnymi udzielam również niezbędnego wsparcia rodzicom
i nauczycielom.

Przez ostatnie lata udzielam również konsultacji w Poradni Specjalistycznej Arka dla osób dorosłych będących w kryzysie, potrzebujących wsparcia .

W swojej pracy cechuje się sumiennością, empatią oraz wrażliwością na drugiego człowieka.

W wolnym czasie lubię gotować, ćwiczyć oraz pisać wierszyki tematyczne ;)