Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej - Joanna Skowron

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

Joanna Skowron

Tel. 606 323 246

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W 2016 r. ukończyłam Szkołę Psychotetapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, w 2022 r uzyskałam certyfikat w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej (nr certyfikatu 178) . Regularnie superwizuję swoją pracę u certyfikowanego superwizora oraz uczestniczę w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2012 r. pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym w ZPS w Tarnowie, gdzie zajmuję się pomocą osobom z chorobami psychicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości oraz w kryzysach. Prowadzę tam psychoterapię indywidualną, zajęcia grupowe oraz wykonuję diagnozę psychologiczną. Równolegle pracuję także w Poradni Psychologicznej. Od 2015 r. pracuję indywidualnie z pacjentami również w ramach własnej działalności gospodarczej.

Prowadzę terapię z osobami, które doświadczają objawów utrudniających im funkcjonowanie.

Przyjmuję osoby:

  • zmagające się z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa,
  • cierpiące na zaburzenia osobowości
  • doświadczające zaburzeń emocjonalnych, takich jak zaburzenia lękowe, wahania nastroju, trudności ze snem itp.,
  • odczuwające problemy w konkretnej sferze życia, np. praca, relacje interpersonalne, samoocena
  • mające poczucie braku satysfakcji z życia
  • doświadczające kryzysów psychologicznych

Gdy dana osoba zgłosi się do mnie po raz pierwszy, proponuję kilka spotkań konsultacyjnych, by w tym czasie dowiedzieć się jak najwięcej o doświadczanych przez nią objawach i trudnościach, jej historii życia oraz o sposobie w jaki przeżywa siebie i innych ludzi. W ten sposób dokonuję wstępnej diagnozy jej osobowości, aby zrozumieć z czego wynikają doświadczane przez nią problemy. Następnie wskazuję obszary, które w mojej ocenie wymagałyby pracy terapeutycznej. Wspólnie ustalamy cele psychoterapii oraz jej zasady, które nazywane są kontraktem psychoterapeutycznym.

Jednym z podstawowych założeń psychoterapii psychodynamicznej jest uznanie istnienia nieświadomości w ludzkim umyśle. Analiza mechanizmów uruchamianych przez nieświadome uczucia, motywacje czy wewnętrzne konflikty pacjenta, może - w odpowiednio prowadzonym procesie terapeutycznym - prowadzić do integracji w określonych obszarach jego osobowości oraz do uwolnienia od odczuwanych objawów i trudności.