Gabinet Logopedyczny BaJaTo Anna Solak

GABINET LOGOPEDYCZNY „BaJaTo” ANNA SOLAK

Mowa jest zwierciadłem duszy i trzeba o nią dbać.
/Leon Kaczmarek/

Prawidłowy rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka warunkuje jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie, sukcesy szkolne, a także życiowe. Równie ważny jest rozwój pozostałych funkcji poznawczych dziecka, dlatego też proponujemy szeroką ofertę działań diagnostyczno-terapeutycznych. Zespół Gabinetu „BaJaTo” dba o właściwy dobór metod pracy, maksymalnie indywidualizując podejście do każdego z pacjentów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zachęcamy do kontaktu!

OFERTA:

Gabinet Logopedyczny „BaJaTo” Anna Solak oferuje:

 • diagnozę wad wymowy oraz zaburzeń komunikacji językowej
 • diagnozę opóźnień rozwojowych, które mogą negatywnie wpływać na rozwój mowy i funkcjonowanie językowe dzieci
 • konsultacje logopedyczne
 • terapię logopedyczną dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, spektrum autyzmu, zespołem Downa, afazją, dysleksją, jąkaniem, niepełnosprawnością intelektualną
 • wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • zajęcia stymulujące rozwój wszystkich funkcji poznawczych
 • zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej oraz zajęcia z dziećmi z problemami szkolnymi
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • terapię ręki
 • autorskie warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz rad pedagogicznych

ZESPÓŁ:

dr Anna Solak – logopeda, językoznawca, terapeuta ręki

mgr Bernadeta Staniszewska - logopeda, nauczyciel języka polskiego

mgr Edyta Drwal - logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, pedagog

KONTAKT:

Gabinet Logopedyczny „BaJaTo” Anna Solak

ul. Wolska 12, 33-111 Koszyce Małe

ul. Czerwona 7A, 33-101 Tarnów

tel: 505 423 336

e-mail: gabinetlogopedyczny.bajato@gmail.com