Gabinet Logopedyczno - Terapeutyczny dr Magdalena Peterek

Gabinet Logopedyczno – Terapeutyczny

dr Magdalena Peterek

(logopeda, surdopedagog, choreoterapeuta, terapeuta Metody Krakowskiej)

Oferta:

Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju języka (w przypadku: dyslalii, dysleksji, alalii, afazji dziecięcej, niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej, porażenia mózgowego, wad genetycznych oraz  zaburzeń ze spektrum autyzmu).

Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym przy zastosowaniu
założeń Metody Krakowskiej oraz własnych rozwiązań opartych na ćwiczeniach logorytmicznych oraz muzyczno-ruchowych.

Kontakt:

ul. Czerwona 7A, 33 – 101 Tarnów

Łowczówek 306, 33 – 171 Pleśna

Tel: 606734667

magda_peterek@poczta.fm