SENSEO - Centrum Wspierania Rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju SENSEO oferuje profesjonalne usługi neurologopedyczne w zakresie:

 1. Diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej:
  • autyzmu,
  • alalii,
  • niesłyszących z implantem lub aparatem słuchowym,
  • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
  • jąkania,
  • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dzieci dwujęzycznych,
  • dorosłych osób z afazją,
  • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
  • osób z porażeniem mózgowym,
 2. Terapii wad wymowy u dzieci i dorosłych:
 3. Wczesnej interwencji logopedycznej
 4. Diagnozy i terapii niemowląt
 5. Terapii miofunkcjonalnej.
 6. Terapii wybiórczości pokarmowej
 7. Terapii dysfagii (zaburzeń połykania)
 8. Treningu słuchowego Johansena
 9. Konsultacji logopedycznych.

 

 

mgr Iweta Kozłowska

neurologopeda, pedagog

tel. 793 523 295

 

Copyright © 2021 Przychodnia Na Czerwonej. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]