SENSEO - Centrum Wspierania Rozwoju

SENSEO - Centrum Wspierania Rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju SENSEO oferuje profesjonalne usługi neurologopedyczne w zakresie:

 1. Diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej:
  • autyzmu,
  • alalii,
  • niesłyszących z implantem lub aparatem słuchowym,
  • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
  • jąkania,
  • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dzieci dwujęzycznych,
  • dorosłych osób z afazją,
  • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
  • osób z porażeniem mózgowym,
 2. Terapii wad wymowy u dzieci i dorosłych:
 3. Wczesnej interwencji logopedycznej
 4. Diagnozy i terapii niemowląt
 5. Terapii miofunkcjonalnej.
 6. Terapii wybiórczości pokarmowej
 7. Terapii dysfagii (zaburzeń połykania)
 8. Treningu słuchowego Johansena
 9. Konsultacji logopedycznych.

 

 

mgr Iweta Kozłowska

neurologopeda, pedagog

tel. 793 523 295