GABINET LOGOPEDYCZNY „BaJaTo” dr ANNA SOLAK

Mowa jest zwierciadłem duszy i trzeba o nią dbać.
 /Leon Kaczmarek/

Prawidłowy rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka warunkuje jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie, sukcesy szkolne, a także życiowe. Równie ważny jest rozwój pozostałych funkcji poznawczych dziecka, dlatego też proponujemy szeroką ofertę działań diagnostyczno-terapeutycznych. Zespół Gabinetu „BaJaTo” dba o właściwy dobór metod pracy, maksymalnie indywidualizując podejście do każdego z pacjentów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zachęcamy do kontaktu!

OFERTA:

Gabinet Logopedyczny „BaJaTo” dr Anna Solak oferuje:

 • diagnozę wad wymowy oraz zaburzeń komunikacji językowej

 • diagnozę opóźnień rozwojowych, które mogą negatywnie wpływać na rozwój mowy i funkcjonowanie językowe dzieci

 • konsultacje logopedyczne

 • terapię logopedyczną dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, spektrum autyzmu, zespołem Downa, afazją, dysleksją, jąkaniem, niepełnosprawnością intelektualną

 • wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®

 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

 • zajęcia stymulujące rozwój wszystkich funkcji poznawczych

 • zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej oraz zajęcia z dziećmi z problemami szkolnymi

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • zajęcia rewalidacyjne

 • terapię ręki

 • autorskie warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz rad pedagogicznych  

 

ZESPÓŁ:

 • dr Anna Solak – logopeda, językoznawca, terapeuta ręki

 • mgr Aneta Wójcik-Rozumek – logopeda, pedagog, nauczyciel rytmiki

 • mgr Monika Średniawa – logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

KONTAKT:

Gabinet Logopedyczny „BaJaTo” dr Anna Solak

ul. Wolska 12, 33-111 Koszyce Małe

ul. Czerwona 7A, 33-101 Tarnów

tel: 505 423 336

e-mail: gabinetlogopedyczny.bajato@gmail.com

Copyright © 2021 Przychodnia Na Czerwonej. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]