Gabinet Integracji Sensorycznej SiPoint

  
INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna (SI) to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Kłopoty z integrację sensoryczną mogą być zauważalne już w wieku niemowlęcym, ale najczęściej wychwytuje się je w wieku przedszkolnym lub wczesnym wieku szkolnym.

Im wcześniej zostaną zauważone, tym łatwiej będzie im przeciwdziałać.

Terapia integracji sensorycznej często nazywana jest „ naukową zabawą” bowiem podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie zabawy, dostarczamy dziecku kontrolowaną ilość bodźców sensorycznych poprawiających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i stymulujących mózg.

Zajęcia prowadzone są w formie, która pozwala dziecku na doznanie wielu bodźców, wykazanie własnej kreatywności i przezwyciężenie słabości.

 

Metoda Integracji Sensorycznej jest przede wszystkim skierowana do dzieci:

 • Z trudnościami szkolnymi m.in. z czytaniem, pisaniem, ortografią, trudnościami z koncentracją uwagi,

 • Z zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy czynnej i biernej,

 • Wykazującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym,

 • Z nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD) i zaburzeniami uwagi ( ADD)

 • Z zespołem Downa i innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie,

 • Z Autyzmem i Zespołem Aspergera,

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,

 • Obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego.

 

OFERTA:

 • Konsultacje i zalecenia dla rodziców

 • Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej

 • Tarapia ręki


Kontakt:

SiPoint Gabinet Integracji Sensorycznej
ul. Czerwona 7A, 33-101 Tarnów
tel. 609 884 634

 

Copyright © 2021 Przychodnia Na Czerwonej. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]